Rfklogo
Logg inn

Fylkesutvalget, 30.01.2018 11:30
Møtested: Fylkeshuset, fylkesutvalgssalen

Møtedokumenter

Last ned alle dokumenter i én PDF
Last ned alle dokumenter uten vedlegg i én PDF
Tittel Dokument Vedlegg
SAKSLISTE/MØTEINNKALLING - MØTE I FYLKESUTVALGET DEN 30.01.2018 Document_blue Last ned (ODF)
 
TILLEGG SAKSLISTE/MØTEINNKALLING - MØTE I FYLKESUTVALGET DEN 30.01.2018 Paragraph Unntatt off  
ORIENTERINGSSKRIV Document_blue Last ned (ODF)
Vedlegg(2)
SPØRSMÅL I FYLKESUTVALGET 30. JANUAR 2018 Document_blue Last ned (ODF)
Vedlegg(3)
TILLEGG SAKSLISTE/MØTEINNKALLING - MØTE I FYLKESUTVALGET DEN 30.01.2018 Document_blue Last ned (ODF)
 
MØTEPROTOKOLL - MØTE I FYLKESUTVALGET DEN 30.01.2018 Document_blue Last ned (ODF)
Vedlegg(2)
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA FYLKESUTVALGETS MØTE 30.01.2018 Document_blue Last ned (ODF)
Vedlegg(1)

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdok Vedtak Status Behandling Vedlegg
0001/18 GODKJENNING AV OFFENTLIG PROTOKOLL FRA MØTE I FYLKESUTVALGET DEN 28.11.2017 Document_blue Fremlegg (ODF)
Document_blue Vedtak (ODF)
Vedtak ikke iverksatt Beh (1) Vedlegg(1)
0002/18 HAUGESUND KOMMUNE - GNR.1, BNR.38 - COOP HAUGALAND - LONGHAMMARVEGEN - RAGLAMYR - KJØPESENTERSTOPP Document_blue Fremlegg (ODF)
Document_blue Vedtak (ODF)
Vedtak ikke iverksatt Beh (2) Vedlegg(6)
0003/18 REGIONALPLAN FOR JÆREN - PLANPROGRAM Document_blue Fremlegg (ODF)
Document_blue Vedtak (ODF)
Vedtak ikke iverksatt Beh (3) Vedlegg(2)
0004/18 SIGNERING AV NYE PARTNERSKAPSAVTALER I PARTNERSKAP FOR FOLKEHELSE Document_blue Fremlegg (ODF)
Document_blue Vedtak (ODF)
Vedtak ikke iverksatt   Vedlegg(2)
0005/18 SEKRETARIATSFUNKSJON I NORDSJØKOMMISJONEN - SVAR PÅ HENVENDELSE FRA VESTLANDSRÅDET Document_blue Fremlegg (ODF)
Document_blue Vedtak (ODF)
Vedtak ikke iverksatt   Vedlegg(1)
0006/18 ETABLERING AV BIOTEKNOLOGISK SENTER I RISAVIKA - BIOSENTRUM AS Document_blue Fremlegg (ODF)
Document_blue Vedtak (ODF)
Behandlet Beh (1)  
0007/18 KANDIDATER TIL HOVEDSTYRET FOR INNOVASJON NORGE. Document_blue Fremlegg (ODF)
Document_blue Vedtak (ODF)
Vedtak ikke iverksatt   Vedlegg(1)
0008/18 GARANTIANSVAR - ROGALAND FYLKESKOMMUNE Document_blue Fremlegg (ODF)
Document_blue Vedtak (ODF)
Vedtak ikke iverksatt    
0009/18 TILRETTELAGTE ARBEIDSPLASSER I ROGALAND OPPFØLGING AV INTERPELLASJON Document_blue Fremlegg (ODF)
Document_blue Vedtak (ODF)
Behandlet    
0010/18 RFKS BYGNINGSMASSE- TEKNISK TILSTANDSVURDERING Document_blue Fremlegg (ODF)
Document_blue Vedtak (ODF)
Vedtak ikke iverksatt   Vedlegg(1)
0011/18 FORPROSJEKT ØLEN VGS- NYTT VERKSTED Document_blue Fremlegg (ODF)
Vedtak ikke iverksatt   Vedlegg(8)
0012/18 FESTETOMT SYKKELVELODROM- SOLA VGS Document_blue Fremlegg (ODF)
Document_blue Vedtak (ODF)
Vedtak ikke iverksatt   Vedlegg(3)
0013/18 HØRING - GJENNOMFØRING AV KOMMUNESTYRE- OG FYLKESTINGVALGET I 2019 OG STORTINGSVALGET I 2021 Document_blue Fremlegg (ODF)
Document_blue Vedtak (ODF)
Vedtak iverksatt    
0014/18 GODKJENNING AV PROTOKOLL UNNTATT OFFENTLIGHET FRA MØTE I FYLKESUTVALGET DEN 28.11.2017 Paragraph Unntatt off Paragraph Unntatt off Vedtak ikke iverksatt Beh (1)  
0015/18 NRKS DISTRIKSTKONTORER - UTTALELSE Document_blue Fremlegg (ODF)
Document_blue Vedtak (ODF)
Vedtak iverksatt