Rfklogo
Logg inn

Fylkestinget, 21.04.2015 00:00 - 00:00
Møtested: Radisson Blu Atlantic Hotel, Stavanger

Møtedokumenter

Last ned alle dokumenter i én PDF
Last ned alle dokumenter uten vedlegg i én PDF
Tittel Dokument Vedlegg
SAKSLISTE/MØTEINNKALLING - MØTE I FYLKESTINGET DEN 21.04.2015. Document_blue Last ned (ODF)
 
SAKSPAPIRER - MØTE I FYLKESTINGET DEN 21.04.2015. Document_blue Last ned (ODF)
 
TILLEGG SAKSLISTE/MØTEINNKALLING - MØTE I FYLKESTINGET DEN 21.04.2015. Document_blue Last ned (ODF)
 
TILLEGG SAKSPAPIRER - MØTE I FYLKESTINGET DEN 21.04.2015. Document_blue Last ned (ODF)
 
SPØRSMÅL TIL FYLKESORDFØREREN Document_blue Last ned (ODF)
Vedlegg(3)
MØTEPROTOKOLL - MØTE I FYLKESTINGET DEN 21.04.2015. Document_blue Last ned (ODF)
Vedlegg(2)
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA FYLKESTINGETS MØTE 21. APRIL 2015 Document_blue Last ned (ODF)
Vedlegg(1)
SAKSPROTOKOLL - GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA FYLKESTINGETS MØTE 21. APRIL 2015 Document_blue Last ned (ODF)
 

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdok Vedtak Status Behandling Vedlegg
0004/15 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA FYLKESTINGETS MØTE 10.02.2015 Document_blue Fremlegg (ODF)
Document_blue Vedtak (ODF)
Vedtak iverksatt   Vedlegg(1)
0005/15 FELLES SATSINGSOMRÅDER FOR DE VIDEREGÅENDE SKOLENE 2015-2016 Document_blue Fremlegg (ODF)
Document_blue Vedtak (ODF)
Vedtak iverksatt Beh (2)  
0006/15 UTDANNING I RYFYLKE - STATUS OG VIDERE DRIFT? Document_blue Fremlegg (ODF)
Document_blue Vedtak (ODF)
Vedtak iverksatt Beh (2) Vedlegg(1)
0007/15 OPPFØLGING - TALENTER MOT TOPPEN - FREMTIDENS STRATEGI FOR TOPPIDRETTSTALENTER I ROGALAND Document_blue Fremlegg (ODF)
Document_blue Vedtak (ODF)
Vedtak iverksatt Beh (1) Vedlegg(1)
0008/15 FLEKSIBEL SKOLETID Document_blue Fremlegg (ODF)
Document_blue Vedtak (ODF)
Vedtak iverksatt Beh (3)  
0009/15 FLYTTING AV KARRIERESENTERET ROGALAND AVD STAVANGER Document_blue Fremlegg (ODF)
Document_blue Vedtak (ODF)
Vedtak iverksatt Beh (2) Vedlegg(2)
0010/15 UTTALELSE ØST-VESTUTREDNING Document_blue Fremlegg (ODF)
Document_blue Vedtak (ODF)
Vedtak iverksatt Beh (3) Vedlegg(1)
0011/15 RAMMEAVTALE OG LEVERANSEAVTALE 2015 MELLOM STATENS VEGVESEN OG ROGALAND FYLKESKOMMUNE Document_blue Fremlegg (ODF)
Document_blue Vedtak (ODF)
Vedtak iverksatt Beh (1) Vedlegg(8)
0012/15 SØKNAD OM ENDRET GARANTI - RUTEBÅTEN UTSIRA Document_blue Fremlegg (ODF)
Document_blue Vedtak (ODF)
Vedtak iverksatt Beh (1) Vedlegg(1)
0013/15 OMKLASSIFISERING AV FV 46 SANDEID KAI, VINDAFJORD KOMMUNE Document_blue Fremlegg (ODF)
Document_blue Vedtak (ODF)
Vedtak iverksatt Beh (1) Vedlegg(1)
0014/15 ENDRING AV VEGNUMMER, KLASSIFISERING OG NEDLEGGING AV DELSTREKNING I SULDAL KOMMUNE Document_blue Fremlegg (ODF)
Document_blue Vedtak (ODF)
Vedtak iverksatt Beh (1) Vedlegg(3)
0015/15 INNBYGGERINITIATIV - UTREDNING AV MONORAIL Document_blue Fremlegg (ODF)
Document_blue Vedtak (ODF)
Vedtak iverksatt   Vedlegg(3)
0016/15 ÅRSRAPPORT FOR JERNBANEFORUM SØR 2013 Document_blue Fremlegg (ODF)
Document_blue Vedtak (ODF)
Vedtak iverksatt Beh (1) Vedlegg(1)
0017/15 REGIONALPLAN FOR SJØAREAL - HAVBRUK GODKJENNING AV PLANPROGRAMMET Document_blue Fremlegg (ODF)
Document_blue Vedtak (ODF)
Vedtak iverksatt Beh (8) Vedlegg(2)
0018/15 REGIONALPLAN FOR BRUK OG VERN AV SETESDAL VESTHEI RYFYLKEHEIANE OG SETESDAL AUSTHEI. HEIPLANEN GODKJENNING AV HANDLINGSPROGRAMMET 2015 - 2018 Document_blue Fremlegg (ODF)
Document_blue Vedtak (ODF)
Vedtak iverksatt Beh (1) Vedlegg(2)
0019/15 REGIONAL KULTURPLAN FOR ROGALAND 2015-2025 - ENDELIG BEHANDLING Document_blue Fremlegg (ODF)
Document_blue Vedtak (ODF)
Vedtak iverksatt Beh (6) Vedlegg(4)
0020/15 FRILUFTSLIVETS ÅR FYLKE OG BRUKEN AV MIDLER TIL FRILUFTSLIVETS ÅR 2015 Document_blue Fremlegg (ODF)
Document_blue Vedtak (ODF)
Vedtak delvis iverksatt Beh (1)  
0021/15 ROGALAND FYLKESKOMMUNES ÅRSREGNSKAP OG ÅRSMELDING 2014 Document_blue Fremlegg (ODF)
Document_blue Vedtak (ODF)
Vedtak iverksatt Beh (1) Vedlegg(5)
0022/15 REGNSKAP OG ÅRSMELDING 2014 - TANNHELSE ROGALAND FKF Document_blue Fremlegg (ODF)
Document_blue Vedtak (ODF)
Vedtak iverksatt Beh (1) Vedlegg(4)
0023/15 ÅRSRAPPORT 2014 - ROGALAND KOLLEKTIVTRAFIKK Document_blue Fremlegg (ODF)
Document_blue Vedtak (ODF)
Vedtak iverksatt Beh (2) Vedlegg(2)
0024/15 ÅRSRAPPORT 2014 - FYLKESVEGER Document_blue Fremlegg (ODF)
Document_blue Vedtak (ODF)
Vedtak iverksatt Beh (2) Vedlegg(1)
0025/15 FINANSFORVALTNING I ROGALAND FYLKESKOMMUNE 2014 Document_blue Fremlegg (ODF)
Document_blue Vedtak (ODF)
Vedtak iverksatt Beh (1)  
0026/15 REVIDERT BUDSJETT APRIL 2015 Document_blue Fremlegg (ODF)
Document_blue Vedtak (ODF)
Vedtak iverksatt Beh (2) Vedlegg(1)
0027/15 KJØP AV AKSJER I JÆREN KOMPETANSESENTER AS Document_blue Fremlegg (ODF)
Document_blue Vedtak (ODF)
Vedtak iverksatt Beh (3) Vedlegg(5)
0028/15 HAUGALAND KRAFT AS - SPØRSMÅL OM STYREREPRESENTASJON Document_blue Fremlegg (ODF)
Document_blue Vedtak (ODF)
Vedtak iverksatt Beh (1) Vedlegg(1)
0029/15 MELDING OM KONTROLL- OG KVALITETSUTVALGETS VIRKSOMHET I 2014 Document_blue Fremlegg (ODF)
Document_blue Vedtak (ODF)
Vedtak ikke iverksatt Beh (1) Vedlegg(1)
0030/15 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Document_blue Fremlegg (ODF)
Document_blue Vedtak (ODF)
Vedtak iverksatt Beh (1) Vedlegg(4)
0031/15 LEVENDE FOLKESTYRE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Document_blue Fremlegg (ODF)
Document_blue Vedtak (ODF)
Vedtak iverksatt Beh (1) Vedlegg(1)
0032/15 RÅDGIVNING OG GJENNOMFØRING I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Document_blue Fremlegg (ODF)
Document_blue Vedtak (ODF)
Vedtak iverksatt Beh (1) Vedlegg(1)
0033/15 ORGANISERING AV DEN VIDERE DRIFT AV DALE-EIENDOMMEN Document_blue Fremlegg (ODF)
Document_blue Vedtak (ODF)
Vedtak iverksatt Beh (5)  
0034/15 NY BEHANDLING AV RAMMEAVTALE MELLOM KOLUMBUS AS OG ROGALAND FYLKESKOMMUNE Document_blue Fremlegg (ODF)
Document_blue Vedtak (ODF)
Vedtak iverksatt Beh (2) Vedlegg(3)
0035/15 NY ORGANISERING AV BOMPENGEVIRKSOMHETEN. Document_blue Fremlegg (ODF)
Document_blue Vedtak (ODF)
Vedtak iverksatt Beh (8) Vedlegg(1)
0036/15 ÅRSMELDING 2014 - ELDRERÅDET Document_blue Fremlegg (ODF)
Document_blue Vedtak (ODF)
Vedtak iverksatt Beh (1) Vedlegg(1)
0037/15 ÅRSMELDING 2014 - FYLKESRÅDET FOR FUNKSJONSHEMMEDE Document_blue Fremlegg (ODF)
Document_blue Vedtak (ODF)
Vedtak iverksatt Beh (1) Vedlegg(1)